پارسی|English
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
 بازار بزرگ ایرانی اسلامی 

ايده طراحي هسته اصلي مرکز شهر انديشه الگوي شهرسازي ايراني – اسلامي در نظر گرفته شده که سعي بر آن شده در پروژه بازار بزرگ ایرانی اسلامی اين ويژگي ها نيز لحاظ گردد. 
پروژه بازار بزرگ ایرانی اسلامی در زميني به مساحت حدود 2/5 هکتار و با زيربناي حدود 115 هزار متر مربع شامل کاربري هاي مختلف تجاري، فرهنگي، مذهبي، پارکينگ و غيره بوده است. عمليات اجرايي اين بنا در شهريور سال 90 مشتمل بر 12 سرا در سه طبقه آغاز و در خرداد سال جاري به بهره‌برداري رسيد. اين بازار داراي 1271 واحد تجاري، 1528 پارکينگ، يک باغچه، مسجدي با مساحت 4310 متر مربع زيربنا، زورخانه، چندين سالن چندمنظوره و فضاي سبز به مساحت 7000 متر مربع است. 
شاخص متمايز کننده بازار بزرگ ايراني اسلامي را مي توان به سه طبقه بودن آن دانست که در تمام طبقات آن واحدهاي تجاري ديده مي‌شود و ديگر اين که نماي مسجد سلمان فارسي را که همچون مسجد شيخ لطف الله اصفهان طراحي و ساخته شده، مي توان نام برد. 

 تور مجازی بازار بزرگ ایرانی اسلامی 
 
 بازار بر روی نقشه