پارسی|English
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
 

نام صنف :     تاکسی سرویس باران

شرح فعالیت صنف :

تاکسی سرویس / تاکسی سرویس ویژه بانوان / کد 518

نام مدیر :    

تلفن تماس :   653566578 - 65344967 - 65344969

تلفن همراه  :    09194622758

وب سایت / ایمیل :

آدرس :    بازار بزرگ ایرانی اسلامی ، طبقه اول ، واحد