پارسی|English
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
 گالری
$('#zoom').cycle({fx:    'zoom',sync:  false,delay: -2000});
 گالری  افتتاح  بازار  بزرگ  ایرانی  اسلامی
$('#up').cycle({fx:    'curtainX',sync:  false,delay: -2000});