اعلام زمان تشکیل جلسه پیش مجمع و مجمع عمومی بازار بزرگ ایرانی اسلامی

به اطلاع مالکین بازار بزرگ ایرانی اسلامی می رساند :

جلسه پیش مجمع راس ساعت 15 مورخ 94/11/07 در محل سالن اجتماعات هیئات مدیره بازار بزرگ ایرانی اسلامی و

جلسه مجمع عمومی فوق العاده مالکین محترم بازار ایرانی اسلامی راس ساعت 9 صبح جمعه مورخ 94/11/16 در محل مسجد سلمان فارسی بازار بزرگ ایرانی اسلامی برگزار می گردد.

 

هیئت مدیره بازار بزرگ ایرانی اسلامی

عکسهای این خبر
 
کلیپ ها