افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در بازار بزرگ ایرانی اسلامی

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر اندیشه

بدینوسیله به اطلاع کلیه شهروندان هنردوست شهر اندیشه می رساند ، نمایشگاه صنایع دستی با تلاش انجمن حمایت از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی در بازار بزرگ ایرانی اسلامی تا مورخ 30 بهمن ماه پذیرای حضور گرم شما می باشد .

 

روابط عمومی بازار بزرگ ایرانی اسلامی

عکسهای این خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیپ ها