جلسه پیش مجمع مالکان بازار بزرگ ایرانی اسلامی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی بازار بزرگ ایرانی اسلامی :

جلسه پیش مجمع مالکان بازار بزرگ ایرانی اسلامی در سالن کنفرانس بازار برگزار و بعلت عدم حضور مالکین محترم خاتمه یافت .

عکسهای این خبر
 
کلیپ ها