مراسم مفروش نمودن مسجد سلمان فارسی بازار بزرگ ایرانی اسلامی

به گزارش روابط عمومی بازار بزرگ ایرانی اسلامی :

مراسم مفروش نمودن مسجد سلمان فارسی بازار بزرگ ایرانی اسلامی  برگزار شد .

با پیگیری های هئیت مدیره بازار و همکاری صمیمانه شرکت عمران شهر جدید اندیشه در جهت راه اندازی مسجد سلمان فارسی و برگزاریهر چه باشکوه تر نماز و مراسم مذهبی این مسجد زیبا امروز مفروش گردید. .

  در این اقدام که توسط شرکت عمران شهر جدید اندیشه انجام گرفت بیش از 2000 مترمربع فرش تخته ای خریداری شد ،

لذا شایسته است از همکاری صمیمانه جناب آقای دکتر آئینی مدیر عامل محترم شرکت عمران شهر جدید اندیشه تشکر نماییم ..

عکسهای این خبر
 
 
 
 
 
 
کلیپ ها