تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده مالکان بازار بزرگ ایرانی اسلامی

تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده مالکان بازار بزرگ ایرانی اسلامی با حضور اکثریت مالکان بازار در ساعت 9:00 صبح  برگزار گردید در این جلسه اصلاحیه اساسنامه بازار به رای گذاشته شد و با اکثریت آراء به تایید رسید همچنین با توجه به استعفای سه تن از اعضای هیئت مدیره محترم بازار رای گیری برای انتخاب اعضای جدید برگزار گردید ، نتایج آراء و مشروح خبر تا ساعاتی دیگر به اطلاع  خواهد رسید.

عکسهای این خبر
کلیپ ها