تشکیل جلسه هیئت مدیره بازار بزرگ ایرانی اسلامی با حضور اعضای جدید

تشکیل جلسه هیئت مدیره بازار بزرگ ایرانی اسلامی با حضور اعضای جدید راس ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 94/11/18 در سالن جلسات هیئت مدیره بازار برگزار گردید

مشروح مصوبات این جلسه را تا ساعاتی دیگر از طریق همین درگاه دنبال نمایید .

روابط عمومی بازار بزرگ ایرانی اسلامی

عکسهای این خبر
 
 
 
کلیپ ها