قابل توجه مردم مومن و دیندار ، نمازگزاران و صنوف شهر اندیشه : برگزاری همه روزه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد سلمان فارسی بازاز بزرگ ایرانی اسلامی

.

قابل توجه مردم مومن و دیندار ، نمازگزاران شهر اندیشه ، الالخصوص صنوف بازار بزرگ ایرانی اسلامی :

همه روزه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد سلمان فارسی بازاز بزرگ ایرانی اسلامی اقامه می گردد . 

.

روابط عمومی بازار بزرگ ایرانی اسلامی

عکسهای این خبر
 
 
کلیپ ها