اطلاعیه چاپ آگهی مناقصه یک مرحله ای امور بیمه ای بازار

اطلاعیه مالکین محترم بازار ایرانی اسلامی

مالکین محترم بازار ایرانی اسلامی
با سلام
به اطلاع می رساند که آگهی مناقصه یک مرحله ای امور بیمه ای بازار، در روز شنبه مورخه 94/12/01 در روزنامه همشهری به چاپ خواهد رسید.

با تشکر

هیأت مدیره بازار بزرگ ایرانی اسلامی

عکسهای این خبر
کلیپ ها