شور و شوق روز آدینه و خرید بهاره در بازار بزرگ ایرانی اسلامی

حضور پررنگ مردمی با نزدیک شدن به ایام پایانی سال جهت گردش روز آدینه و خرید بهاره

حضور پررنگ مردمی با نزدیک شدن به ایام پایانی سال جهت گردش روز آدینه و خرید بهاره رنگ و روی تازه ای به بازار ایرانی اسلامی بخشید

عکسهای این خبر
 
کلیپ ها