برگزرای جلسه هیئت مدیره بازار ایرانی اسلامی با حضور اعضای شورای محترم اصناف

به گزارش روابط عمومی بازار :

جلسه این هفته هیئت مدیره بازار ایرانی اسلامی با حضور اعضای شورای محترم اصناف برگزار گردید.

در این جلسه اهداف و برنامه های مدیریت بازار به نقد و بررسی گذاشته شد.

عکسهای این خبر
 
 
 
کلیپ ها