وعده ما هفتم اسفند ماه پای صندوق های رأی…

قطره دریاست ، اگر با دریاست ...

همه شرکت کنند در انتخابات حتّی آن کسانی که نظام را قبول ندارند،
برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند… این موجب می شود که ملّت ایران در چشم ملّت های دیگر آبرو پیدا کند و اعتبارش بالا برود؛ در چشم دشمنانش ابّهت پیدا کند ملّت ایران؛ انتخابات این است…  ( امام خامنه ای )

روابط عمومی بازار بزرگ ایرانی اسلامی

عکسهای این خبر
 
کلیپ ها