گزارش تصویری از بازدید معاون میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری اصفهان از بازار بزرگ ایرانی اسلامی

بازدید معاون میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری  و رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان از بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر اندیشه

عکسهای این خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیپ ها