آگهی فراخوان عمومی فروش واحدهای تجاری بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر جدید اندیشه

آگهی فراخوان عمومی فروش واحدهای تجاری بازار بزرگ ایرانی اسلامی از مورخ ۹۵/۱/۳۱ لغایت ۹۵/۲/۲۰ در فاز ۴ شهر جدید اندیشه

عکسهای این خبر
 
کلیپ ها