اطلاعیه تشکیل پرونده مالکین

روابط عمومی یازار ایرانی اسلامی

کلیه مالکین محترم جهت تشکیل پرونده برای واحد تجاری خود با مدارک ذیل از ساعت 9:00 صبح الی 17:00 شخصا به دفتر هیات مدیره مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1- اصل صورتجلسه تحویل تحول واحد

2- اصل قرارداد نقل و انتقال 

3- اصل کارت ملی 

4- اصل شناسنامه

عکسهای این خبر
کلیپ ها